CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

NORMATIVA DE RESERVA D’ACTIVITATS DIRIGIDES, MÀQUINES DEL GIMNÀS

ACTIVITATS DIRIGIDES

NORMES

 • El nombre màxim de reserves en un període de 48 hores és de 3 activitats.
 • Les classes dirigides es poden reservar amb un període d’antelació màxim de 48 hores.
 • El temps límit per anul·lar la reserva de l’activitat dirigida és d’1 hora abans d’iniciar l’activitat dirigida.
 • Si una classe no està completa en el moment de començar l’activitat, qualsevol sòcia o soci es podrà apuntar sense que es computi com a reserva. En aquest cas, haurà de passar per recepció per apuntar-se ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT DIRIGIDA.

A l’inici de l’activitat, el monitor responsable comprovarà que les persones assistents han efectuat correctament la reserva.

 • No es podrà entrar a l’activitat dirigida passats 10 minuts des del seu inici i tampoc es podrà abandonar l’activitat abans que s’acabi.

PENALITZACIONS

La manca d’anul·lació d’activitats dirigides en el període anteriorment establert comportarà l’aplicació de les següents penalitzacions:

 • Primera faltaavís per correu electrònic.
 • Segona i successives faltesavís per correu electrònic + penalització. En aquest cas, la persona sòcia no podrà reservar cap activitat dirigida durant el període d’una setmana. No obstant, si hi ha alguna activitat dirigida que no està completa en el moment de començar l’activitat, la persona sòcia penalitzada podrà accedir-hi reservant la seva plaça a recepció ABANS DE COMENÇAR LA CLASSE. La sanció entrarà en vigor el dia següent a aquell en què es produeix la falta, comunicant-li per correu electrònic. 

L’1 de gener de cada any es cancel·laran les faltes comeses l’any anterior.

MÀQUINES DEL GIMNÀS

NORMES

 • Es podran reservar les següents màquines: cintes, el·líptiques, passos variables, bicis verticals i bicis horitzontals. 
 • En cas d'efectuar-se la reserva, aquesta dóna dret a l’ús preferent i exclusiudurant el període reservat. 
 • El nombre màxim de reserves en un període de 48 hores és de 3 màquines.
 • La durada de la reserva de cada màquina és d’un període màxim de 45 minuts.