CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

NORMATIVA DE RESERVA D’ACTIVITATS DIRIGIDES, MÀQUINES DEL GIMNÀS I PISTES DE TENNIS I PÀDEL

ACTIVITATS DIRIGIDES

NORMES

 • El nombre màxim de reserves en un període de 48 hores és de 3 activitats.
 • Les classes dirigides es poden reservar amb un període d’antelació màxim de 48 hores.
 • El temps límit per anul·lar la reserva de l’activitat dirigida és d’1 hora abans d’iniciar l’activitat dirigida.
 • Si una classe no està completa en el moment de començar l’activitat, qualsevol sòcia o soci es podrà apuntar sense que es computi com a reserva. En aquest cas, haurà de passar per recepció per apuntar-se ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT DIRIGIDA. A l’inici de l’activitat, el monitor responsable comprovarà que les persones assistents han efectuat correctament la reserva.
 • No es podrà entrar a l’activitat dirigida passats 10 minuts des del seu inici i tampoc es podrà abandonar l’activitat abans que s’acabi.

PENALITZACIONS

La manca d’anul·lació d’activitats dirigides en el període anteriorment establert comportarà l’aplicació de les següents penalitzacions:

 • Primera falta: avís per correu electrònic.
 • Segona i successives faltes: avís per correu electrònic + penalització. En aquest cas, la persona sòcia no podrà reservar cap activitat dirigida durant el període d’una setmana. No obstant, si hi ha alguna activitat dirigida que no està completa en el moment de començar l’activitat, la persona sòcia penalitzada podrà accedir-hi reservant la seva plaça a recepció ABANS DE COMENÇAR LA CLASSE. La sanció entrarà en vigor el dia següent a aquell en què es produeix la falta, comunicant-li per correu electrònic. 

L’1 de gener de cada any es cancel·laran les faltes comeses l’any anterior.

MÀQUINES DEL GIMNÀS

NORMES

 • Es podran reservar les següents màquines: cintes, el·líptiques, passos variables, bicis verticals i bicis horitzontals. 
 • En cas d'efectuar-se la reserva, aquesta dóna dret a l’ús preferent i exclusiudurant el període reservat. 
 • El nombre màxim de reserves en un període de 48 hores és de 3 màquines.
 • La durada de la reserva de cada màquina és d’un període màxim de 45 minuts.

 

TENNIS I PÀDEL

NORMES

 • Es poden efectuar 2 reserves en un període de 48 hores.
 • La durada de la reserva de les pistes de tennis és d’1 hora i 15 minuts en la franja horària de les 7.30h fins a les 13,30h, i d’1 hora a partir de les 15,15h.
 • La durada de la reserva de les pistes de pàdel és d’1 hora i 15 minuts
 • El temps límit per anul·lar la reserva de la pista de tennis i pàdel és d’1 hora i mitja abans de l’inici del partit.
 • Abans d’entrar a pista les persones integrants de la reserva han de passar per recepció per identificar-se.
 • La persona sòcia que ha efectuat la reserva serà la responsable de la seva cancel·lació.

PENALITZACIONS

La manca d’anul·lació de la reserva de pistes en el període anteriorment establert comportarà l’aplicació de les següents penalitzacions:

 • Primera falta: avís per correu electrònic.
 • Segona i successives faltes: avís per correu electrònic + penalització. En aquest cas, la persona sòcia no podrà reservar cap pista durant el període d’una setmana. La penalització s’aplicarà únicament a la persona que ha efectuat la reserva. No obstant, si hi ha alguna pista buida, la persona sòcia penalitzada podrà accedir-hi reservant la seva pista a recepció ABANS DE COMENÇAR EL PARTIT. La sanció entrarà en vigor el dia següent a aquell en què es produeix la falta, comunicant-li per correu electrònic.

L’1 de gener de cada any es cancel·laran les faltes comeses l’any anterior.